När man reser långt med flyg bör man som regel använda sig av en stödstrumpa (resestrumpa). Anledningen är att trycket på hög höjd påverkar blodcirkulationen negativt.

Stödstrumpor vid flyg (resestrumpor)

Stödstrumpor framtagna speciellt för flygresor har utvecklats. Stödstrumpor är en vanlig förekomst vid flyg och framförallt vid långflyg och nästan alla som flyger långt använder sig av dessa så kallade resestrumpor. Nu för tiden har de dessutom blivit betydligt snyggare och tunnare (stödstrumporna ser oftast ut som vilka strumpor som helst). Har du någon sjukdom som kan bli värre vid användandet av stödstrumpor och dess kompression behöver bör du rådfråga din läkare innan du flyger.

Om du av medicinska skäl inte behöver stödstrumpor dagligen så kan du välja en stödstrumpa med mild kompression när du ska flyga. Se Kompression.

flyg

Rätt kompression på stödstrumporna när du ska flyga

Stödstrumpor med lätt kompression (12-17 mmHg) används för att förebygga att benen svullnar, lindrar trötthet i benen och förbättrar blodcirkulationen. De rekommenderas också när man flyger. En stödstrumpa med mild kompression ska användas för att förebygga att benen svullnar, förebygga trötta ben och förbättra blodcirkulationen.


Varför det är viktigt med stödstrumpor när man ska flyga

När du flyger ändras trycket i luften och där du befinner dig. Det är inte särskilt farligt men kan påverka dina ben och din blodcirkulation negativt om du flyger en längre sträcka. Därför är det alltid bäst att använda stödstrumpor vid flyg. Dessutom kan det vara skönt att haft på sig stödstrumpor eller resestrumpor vid flyg på grund av att man sitter still under en väldigt lång tid. har man använt sig av stödstrumpor är benen betydligt piggare efteråt.


Hade du nytta av informationen?
Dela då gärna med dig av artikeln.
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.