Studie av kompressionsstrumpor på löpare

En studie gjord vid Göborgs Universitet under 2022 visar faktiskt att syresättningen av underbenet minskar hos löpare som använder stödstrumpor. De flesta studier visar att stödstrumpor eller kompressionsstrumpor har positiva effekter på de som tränar, framförallt för att de kan förbättra återhämtning och minska svullnad eller muskeltrötthet. Men denna studie visar alltså även på negativa effekter.

”Det har gjorts ett fåtal studier tidigare på effekten av kompressionsstrumpor, men resultaten har varit motsägelsefulla. Vår studie är den första där syresättningen och trycket inuti muskeln har mätts före, under och efter löpning.” säger Sophia Halldin Lindorsson, specialistläkare i ortopedi och disputerad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, som har skrivit avhandlingen.

Hur gick studien till

I denna studie lät man 20 erfarna löpare springa 10 km på ett löpband vid två olika tillfällen. Vid ena tillfället sprang löparen med kompressionsstrumpor på och vid andra tillfället sprang löparen utan kompressionsstrumpor. Ett blodprov togs både före och efter löpturen där man mätte muskelskademarkörer. Under löpturen registrerades trycket inuti muskeln på framsidan av underbenet genom en kateter. Vidare mättes den lokala syresättningen i muskeln via sensorer som satt fästa på huden.

Högre tryck och lägre syresättning

Resultaten från studien visar föga förvånande att trycket i musklerna var högre när löparna bar kompressionsstrumpor än när de inte gjorde det. Det är ju trycket som gör att kompressionsstrumporna hjälper till att stödja och stabilisera musklerna. Men det resultat som många kanske inte förväntade sig var även att syresättningen i musklerna var 11% sämre då de bar kompressionsstrumpor än när de inte bar dem. Dvs syresättningen av musklerna var betydligt sämre med kompressionsstrumpor på vilket inte talar för en förbättrad prestation. Blodproven visade inte heller någon minskning av muskelskademarkörer vid användandet av kompressionsstrumpor.

Sophia Halldin Lindorsson säger till DN att om man använder stödstrumpor för att öka sin prestation kan man ta sig en funderare om man ska lägga dem på hyllan. Jag lade mina på hyllan efter den här studien i alla fall.

De löpare som tyckt att benen känns trötta efter ett löppass med stödstrumpor har därmed kanske fått sin förklaring i denna studie.

Ska jag sluta springa med strödstrumpor?

För medicinska stödstrumpor (graderade kompressionsstrumpor) finns det god vetenskaplig evidens för att de hjälper vissa patientgrupper. Genom att öka trycket i benet hålls det venösa återflödet igång, vilket förebygger blodproppar och motverkar svullnad. Det finns flera studier som visar på att detta påverkar återhämtningen efter löpning positivt. Stödstrumporna bidrar till en bättre bortforsling av slaggprodukter vilket gör att du återhämtar dig snabbare inför nästa träningspass. Det bör därför vara mycket positivt att ta på sig dem efter löprundan om du väljer att inte använda dem under rundan.

Under löprundan bidrar de till lägre syresättning, men de bidrar även med positiva effekter som att stabilisera och stödja musklerna och minska svullnad eller trötthet efter löpturen. Det finns även evidens för att de bidrar till att en högre andel muskelfibrer används vid träning samt att du kan uppnå bättre prestation vid nästa träningspass om du använde stödstrumpor vid förra träningspasset. Vår rekommendation är att om du trivs med att springa med stödstrumpor ska du fortsätta göra det och i vilket fall som helst ger det fördelar att använda dem efter träningspasset.

Källor:

https://www.gu.se/nyheter/ingen-fordel-av-kompressionsstrumpor-under-lopning

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30554612/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8439710/

Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *